UNIKON NIEUWSBRIEF

                                    

Geacht Bestuur/ Beste liefhebber(ster)

BELANGRIJK BERICHT!

Dit jaar moeten alle clubmasters bij ons worden ingeleverd voor een verplichte update van de KBDB.

(U hoeft niet naar de KBDB-keuring. Dat wordt door ons verzorgd)

Dit heeft niet alleen consequenties in het gebruik van de clubmaster maar ook voor de slaves en de liefhebberstoestellen. Vroeger konden softwares geladen worden vanuit een ge-update clubmaster of club-slave naar de opslagmodule van de liefhebber, en daarna van de opslagmodule naar het onderstel van de liefhebber. Dit zal nu niet meer betrouwbaar werken. Alles is dus in te leveren, anders is er risico op blokkage tijdens gelijk welke bewerking, waarna het toestel terug moet naar UNIKON om te laten resetten.

Het stamnummer lokaal wordt door Unikon vast , en onwijzigbaar, geprogrammeerd in de clubmaster, maar niet in de slaves. Dit betekent dat bij eventuele pannes, clubmasters niet meer uitwisselbaar zijn tussen lokalen, slaves blijven wel uitwisselbaar. Dit volgens de ontvangen informaties van UNIKON.

Voor de clubmasters:

  • Het rolnummer van het lokaal staat “vast” in de      clubmaster.     
  • De werkwijze voor het aangeven van het concours van dat      weekend is veranderd.

Voor de UNIKON-slaves:

  • Eventueel update en controle van de slave ( keuring      KBDB wordt door ons verzorgd)

Voor de liefhebbers:

  • Oud model UNIKON (profi/medium)

Na de update van de clubmaster kan alleen nog maar worden  ingemand/ beëindigen wedvlucht met de combinatie opslagmodule EN combiklok(onderstel )  Na een eventuele update blijft het mogelijk om alleen met Uw opslagmodule in te korven en de vluchten te beëindigen. Dus : voor liefhebbers met een oud toestel : indien zij geen update doen, dan kunnen zij nog enkel inkorven of ringen laten koppelen als zij zowel hun module als hun onderstel meebrengen

  • Nieuw model UNIKON
  • Champ standaard: geen update nodig is wel mogelijk      (gratis)

Champ+ :  nieuwe software beschikbaar met meer mogelijkheden ivm ontvangen op GSM en automatisch melden.  Software is gratis

Aan de softwarewijziging voor de Clubmasters – Slaves en  het oud model UNIKON (profi/medium) zijn kosten verbonden.

Clubmaster: € 115,00 incl. KBDB-zegel en nazicht.(verplicht)

Slaves: € 25,00 incl. KBDB-zegel en controle van de functies van het apparaat

Oud model UNIKON (profi /medium € 75,00 incl. controle van de functies van het apparaat

De update voor de Champ en Champ+ = Gratis.

Voor de uitgebreide info en formulieren:

Ga naar www.unikon.be  rubriek handleidingen/software.


BELANGRIJK UNIKON-NIEUWS!

-     Verplichte KBDB-update voor alle clubmasters.

-     Preventieve rapportage/update slaves en liefhebberstoestellen.

Clubmasters:

I.v.m. de nieuwe, verplichte, eisen van de KBDB moeten alle clubmasters voorzien worden van nieuwe software.

Wijzigingen:

- vastzetten van het clubID-nummer. (clubmaster kan alleen in de eigen maatschappij worden gebruikt)

- vastzetten van afkortingen van de vluchtnamen (ter verbetering voor het automatisch melden)

Kosten € 115,00 per clubmaster.(excl. eventuele verzendkosten)

Wat wordt hiervoor gedaan:

-      Aanbrengen van de software

-      Controleren van de clubmaster op werking van alle functies

-      Eventueel aanbrengen van nieuwe batterijen

-      Laten controleren door de KBDB incl. de keuringszegel voor 2019.

Slaves en liefhebberstoestellen (profi en medium c.q. oud model)

De fabrikant heeft bekendgemaakt dat vanaf 2020 de oude modellen UNIKON (profi en medium) NIET meer worden ondersteund.

D.w.z. dat, door ouderdom, de reparaties alleen na offerte en goedkeuring van de liefhebber worden uitgevoerd en batterijwissel geen vanzelfsprekendheid zal zijn.

Liefhebberstoestellen (oude modellen)

Door de software update in de masters is het NIET meer mogelijk om, voor ringen koppelen – inmanden en beëindigen van een wedvlucht, alleen met uw opslagmodule naar de maatschappij te gaan.

Om ervoor te zorgen dat dit wel mogelijk is en dat U, eventueel, nog enkele jaren met het huidige, oude model, verder kunt spelen wordt het volgende aangeboden:

Keuzemogelijkheden:

1-   U doet niets en neemt vanaf het seizoen 2019 te allen tijde uw opslagmodule en combiklok (onderstel) mee naar de maatschappij.

2-   U levert Uw opslagmodule en combiklok(onderstel) bij ons in waarna het systeem werkzaam blijft op de manier zoals in de voorafgaande jaren. Kosten € 75,00 per systeem.

Extra service:

-nakijken van het systeem van alle functies.

-rapportage uitbrengen van de uitkomsten van de controle.

-controleren op geldigheid van de KBDB-zegel.

-eventueel registeren van het systeem naar de eisen van de KBDB.

     3- U ruilt Uw oude UNIKON in voor een nieuwe Champ+ of Champ standaard.            

         (inruilwaarde oude UNIKON = € 125,00)

         Bijbetalen Champ standaard = € 460,00 – Champ+ € 640,00.

Liefhebberstoestellen (nieuwe modellen; Champ en Champ+)

Champ standaard: geen update nodig.

Champ+: software gratis te downloaden via www.unikon.be

Nieuwe mogelijkheden:

-      Gebruik van doorsturen van aankomstberichten naar Uw smart/iPhone en automatisch melden naar en via OMAR met behulp van Apps op uw smart/iPhone

Update/nieuwe software is gratis.

Gebruik van verzend en aankomstapp. op uw smart/IPhone = € 39,00 per jaar

(gebruik zie handleiding op www.unikon.be)

Na de update is het niet meer mogelijk om op de “oude manier” SMS berichten te verzenden naar een GSM.

Slaves:

Tijdens batterijenwissels en reparaties van de laatste jaren komen er teveel andere mankementen tevoorschijn waardoor we op de oude modellen geen garantie op de apparatuur meer kunnen geven.

DAAROM bieden wij nu de mogelijkheid om uw apparaat na te laten kijken op alle functies

Zodat U tijdens het komende seizoen en eventueel daarna niet voor verassingen komt te staan cq. enkele weken het niet kunnen gebruiken van de slave.

WAT HOUD DEZE INLEVERAKTIE IN:

-      Nakijken op werking van alle functie.

-      Rapportage uitbrengen van de uitkomsten hiervan.

-      Aanbrengen van de nieuwe software (dezelfde versie als die van de clubmaster)

-      Laten controleren door de KBDB incl. de keuringszegel voor 2019.

U betaald € 25,00 incl. de keuringskosten van de KBDB/RFCB (excl. eventuele verzendkosten)

Belangrijk:

U dient er rekening mee te houden dat na de update de liefhebbers die met de oude software wensen verder te gaan zelf hun combiklok/onderstel mee moeten nemen en deze gebruikt moet worden tijdens het inkorven en afslaan. Hier moet voor het inkorven en afslaan op worden gecontroleerd!

Met de nieuwe software in de liefhebberstoestellen en de UNIKON Champ-systemen is het geen probleem om alleen met de opslagmodule in te manden cq de vlucht te beeindigen.

 

 

 

 

 

EXTRA INFORMATIE:

-      Inleveren van de apparatuur: ten laatste 20 februari a.s. te Streeptraat 1 2200 Morkhoven.

-      Gebruik het hiervoor bestemde formulier ( zie www.unikon.be – rubriek software handleidingen)

ADVIES:

i.v.m. de door de fabrikant gewijzigde werkwijze tav. reparaties en batterijwissel is het volgende belangrijk:

-      Indien U nog enkele jaren met het huidige systeem (oud model) wilt doorspelen,

Laat dan minimaal uw systeem nazien en/of batterijen vervangen

-      Indien er reparaties nodig zijn (losse aansluitingen – slecht leesbaar display etc.) is het, i.v.m. hoge kosten, aan te raden het oude systeem in te ruilen voor een nieuw Champ-systeem!

EXTRA AKTIE:

Indien U tijdens deze inleverperiode (dus voor 15 februari) Uw chipringen besteld is hiervoor een tijdelijke prijs van € 1,39 per stuk (ongeacht aantal)

Voor alle info:

Kijk op www.unikon.be   rubriek software/handleidingen of telefonisch 014-226429.

 


 

GEBRUIK UNIKONMASTERS SEIZOEN 2019.

I.v.m. de update van de UNIKONclubmasters is het volgende belangrijk;

Indien een oud model UNIKON opslagmodule de softwareupdate heeft toegepast en voor de Champ+ en Champ opslagmodulen blijft alles hetzelfde als voorafgaande jaren

Indien een liefhebberstoestel NIET de softwareupdate heeft toegepast is het NIET mogelijk om de opslagmodule direct in de clubmaster te plaatsen.

Er moet dan gebruik worden gemaakt van de aanwezige T-splitter die achter de clubmaster wordt gebruikt. (zie tekening)

Hier wordt de combiklok(onderstel) samen met de opslagmodule aangesloten

Indien er toch een niet geupdate module rechtstreeks in de clubmaster wordt geplaatst is het daarna niet meer mogelijk om dit liefhebbersysteem nog te gebruiken.

Dit liefhebberstoestel moet dan bij ons worden binnen worden gebracht om te resetten.

             

   
    O O O O O O O O O O   
   

         

   
    123456   
   

         

   
        
   

         

   
        
   

         

   
        
   

         

   
    1234567   
   

         

   
        
   

         

   
   

0 0 0 0 0       0 0 0 0 0

       
   

         

   
    123456   
   

         

   
        
   

         

   
        
   

         

   
    O O O   
   

      

      

       Inmandantenne

             

   
        
   

 

                                  

                                                                   T-splitter

             

   
        
   

 

        

         atoomklok        

                                     Clubmaster

                                                                                          Liefhebberstoestel

                                                                                           MET opslagmodule


 

 

Gebruik UNIKON-Slaves seizoen 2019

Voorafgaande jaren kwamen de liefhebbers alleen met hun opslagmodule naar de maatschappij om ringen te koppelen – in te manden en de vluchten te beeindigen.

Dit blijft hetzelfde voor de liefhebbers die een Champ+ of Champ modulen hebben en voor diegene die een update hebben laten toepassen op het oude model UNIKON.

Diegene die geen update hebben laten toepassen moeten ook hun combiklok meenemen en deze met hun module aanbieden om ringen te koppelen, in te manden en om de vluchten te beeindigen.

VOOR DEZE LIEFHEBBERS KAN DE SLAVE NIET WORDEN GEBRUIKT!

 

Indien er toch een module met oude software in de Slave wordt geplaatst is het daarna niet meer mogelijk om te gebruiken en moet bij ons binnen worden gebracht om te resetten!

Belangrijk is daarom om vooraf aan de liefhebber te vragen of de nieuwe software in het toestel zit!

 

NUNI webdesign